top of page

ISA Surf Judges | 衝浪裁判

螢幕快照 2017-10-23 14.41.45.png

LEVEL 1 ISA TRAINEE JUDGE

​取得證照,具效期者

中華民國籍並委任本會續證

何靜佳 Ho Yvonne 

余明錦 Yu Min-Ching 

李幸純 Lee Hsing-Chun

李家傑 LiChia-Chieh

汪兆剛

林謙如

陳麗玲 Chen Li-Ling 

鈕臻琳 Niu Chen-Lin 

詹秉恩 Chan Ping-En

廖俊霖 Liao Chun-Lin 

黎俊廷 Li Chun-Tin 

謝連津 Hsien Lien-Chin

isalogo.png

LEVEL 2 ISA NATIONAL JUDGE

實習滿20小時,具效期者

中華民國籍並委任本會續證

辛承禧 Hsin Chen-His

林奇賢  Lin Chi-Hsien

邱文輝 Chiu Wen-Hui 

周國勝 Chou Kuo-Sheng 

郭聖慈 Kuo Sheng-Tzu 

梁乃浩 Liang Nai-Hao

黃奭毓 Huang Shih-Yu 

陳煒翔

楊毓豪 Yang Yu-Hao

張肯豪 Chang Ken-Hao

張家翎 Chang Chia-Ling 

張彥彬 Chang Chia-Ling 

張寗凱 Chang Ning-Kai

張慈芸 Chang Tzu-Yun 

劉冠欐 Liu Kuan-Li 

劉毓安 Liu Yu-An

鄭硯方

潘靜嫻 Pan Ching-Hsien 

韓自立 Han Tzu-Li 

酈婉玉 Li Wan-Yu 

顧雲浡 Ku Yun-Po

isalogo.png

​LEVEL 3 INTERNATIONAL JUDGE

​實習滿100小時,具效期者

中華民國籍並委任本會續證

  • 田保羅 Tien Paul 

  • 林立德 Lin Larry

  • 黃吉元 Huang Chi-Yuan  

  • 顧諺琪 Ku Yen-Chi 

FOLLOW US

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Instagram Social Icon

更新日期 UpDate 

2021/10/07

bottom of page